Lähikoulutus

On nähtävä asiat sellaisenaan, muuta ne eivät ole.

Tavoitteenamme on tuottaa oivalluksia

Sisäisen ja ulkoisen tiedon yhdistymisestä syntyy oivallus. Oivallus vaatii syntyäkseen uutta ja vanhaa. Annamme uusia näkökulmia ja yhdistämme ne osallistujien omiin kokemuksiin, tietoihin ja taitoihin

Koulutuksemme ovat ajatuksia herättäviä ja ajattelua uudistavia

Koulutuksemme ja valmennuksemme ovat käytännönläheisiä ja kokemuksellisia. Rakennamme koulutukset yrityksen tai työyhteisön ulkoisten rakenteiden mukaisiksi, jotta uuden tiedon sovellettavuus mahdollistuu koulutuksen jälkeenkin työssä ja arjessa. käyttämämme menetelmät ovat toiminallisia, aikuisuutta ja asiallisuutta kunnioittaen toteutettuja.

Koulutukset on mahdollista toteuttaa lähikoulutuksina ympäri Suomea tai verkkokoulutuksina Zoomilla tai Teamsilla.

Yritykset ja julkinen sektori

Tunneäly työyhteisössä

Verkkokoulutus teamilla tai zoomilla

Tunneäly työyhteisössä

Koulutuksessa tutkimme ihmisen erilaista käyttäytymistä ja sen vaikutusta työyhteisöön.

Pyrimme luomaan/päivittämään yhteiset pelisäännöt hyvin toimivalle työyhteisölle.

Koulutuksen aiheita:

 • työyhteisötaidot, mistä voimavaroista ne rakentuvat
 • ihmis- ja itsetuntemus
 • tunneäly työyhteisössä
 • hyvin toimivan työyhteisön pelisäännöt

Toteutus: Etänä Teamsilla tai Zoomilla toivomustenne mukaan yhdessä sovittavana aikana. 2 + 2 tuntia

Kahden verkkotapaamisen välillä tehdään kirjallinen etätehtävä työyhteisön pelisäännöistä. Se palautetaan kouluttajalle viikko ennen toisen koulutuksen alkua. Palautuksista tehdään kooste, jota käsitellään jälkimmäisessä koulutuksessa.

Tässä yhden työyhteisön kokemuksia toteutuneesta koulutuksesta:

Voimme todella lämpimästi suositella työyhteisökoulutusta erilaisille työyhteisöille:

 • koulutuskokonaisuus oli rakennettu osallistavaksi ja työyhteisöjen ja niiden jäsenten heterogeenisyys hienosti huomioiden
 • annetut tehtävät tukivat itsenäiseen työskentelyyn sekä yhteisölliseen jakamiseen
 • Teamsin kautta välittyi kouluttajan aito läsnäolo ja kiinnostus
 • jämäkkä kouluttaja, pysyimme aikataulussa ja ehdimme käydä kaikki asiat läpi sekä oli tilaa myös keskustelulle
 • koulutusmateriaali oli erittäin miellyttävä visuaalisesti sekä samalla ammatillinen ja asiantunteva, siihen voi ja kannattaa palata aina uudelleen erilaisten tilanteiden kohdalla
 • koulutus oli tavoitteellinen (työyhteisön pelisäännöt) ja siitä on hyvä jatkaa eteenpäin esimiesjohtoisesti
 • koulutuksen sisältö kosketti niin työelämää kuin yksityistä elämää /ihmistä ja näin vahvisti ymmärrystä, että työntekijä on aina yksilö kokonaisuutena eikä voi olla olemassa vain erillistä "työminää".
 • Osallistujat kertoivat, että esimerkit olivat mielenkiintoisia ja ne avasivat tosi hyvin käsiteltäviä asioita.
 • Hyvin moni kommentoi, että koulutus antoi uutta näkökulmaa sekä työpaikan että yksityiselämän ihmissuhteiden tarkastelemiseen.
 • Omat odotukset-teemaa on kovasti pohdittu myös koulutuksen jälkeen. "Niin justiin, nehän on minun omia odotuksia, joihin olen pettynyt".
 • Hyvin toimivan työyhteisön lukujärjestys on otettu useissa työyhteisöissä käyttöön ja sovittu, että työpäivän aamuna yhdessä luetaan se ja pyritään muistamaan lupaus koko päivän ajan.
 • Kokonaisuudessaan koulutus koettiin voimaannuttavana. Koulutuksen materiaali on selkeä ja niiden kautta käsiteltyihin asioihin on helppo palata.
 • Kouluttajan lämminhenkinen lähestymistapa sekä asiaan perehtyneisyys toivat koulutuksen lähelle osallistujia. Kouluttaja pystyi luomaan tunteen, että hän on läsnä koko ajan ja näin videovälitteinen etäisyys ei haitannut koulutusta millään tavalla.
 • Suosittelen lämpimästi kyseistä työyhteisökoulutusta kaikille työyhteisöille.
 • Avohoidon johtaja Mirja Laiti ja laitoshoidon johtaja Katriina Halmeaho  -  Inarin kunta

Usein yhteistyötilanteet, palaverit, parityöskentely, tiedonkulku, esimies-alaissuhteet tai asiakastyö - takkuavat. Aikaa ja resursseja kuluu turhaan, kun ei puhuta samaa kieltä. Viestit eivät mene perille tai ne ymmärretään väärin. Taustalla on useimmiten vuorovaikutuksen erilaiset "murteet", joita ei tiedosteta eikä ymmärretä.

Usein yrityksissä ja julkisella sektorilla asiantuntijan työn kuvaan kuuluu myös kouluttaminen. Jos siihen ei ole saanut minkäänlaista koulutusta, se voi usein tuntua liian kuormittavalta. Toisaalta asiantuntija voi kokea, ettei saa viestiä menemään perille. 

Työhyvinvointi koulutus on panostus, joka kannattaa tehdä. Henkilökunta on yrityksen tärkein pääoma, sen kunnosta on huolehdittava. Työhyvinvointipäivä on kuin vuosihuolto. Työuupumus voi yllättää, jollei oireita tunnisteta ajoissa. Sitä riskiä ei kannata ottaa.

Onko asiakaspalvelijoidenne perustehtävä kristallinkirkas? Taitavan asiakaspalvelijan taustalla on vahva ammattirooli, joka ei petä kriittisissäkään asiakaspalvelutilanteissa. Tässä koulutuksessa luomme vahvan ammattiroolin, joka muodostuu ystävällisyydestä, auttavaisuudesta, tavoitteellisuudesta ja persoonallisuudesta, joka jää myönteisenä asiakkaan mieleen.

Yksityiset

Jokaiselle meistä voi joskus elämän varrella tulla vastaan ylitsepääsemättömän vaikea ihmissuhde. Se voi olla työkaveri, esimies, asiakas, naapuri, anoppi, ystävä puoliso- kuka vain.

Tarvitsemme sanoja ymmärtääksemme muita ja tullaksemme itse ymmärretyksi. Tarvitsemme yhteisen kielen, sanojen, tunteiden, kehojen ja merkitysten kielen, jotta pääsemme toistemme luo, kohdataksemme tässä ja nyt.