Asiakaspalvelu on ongelmanratkaisua

Asiakas on aina oikeassa - itselleen

Miksi:

Onko asiakaspalvelijoidenne perustehtävä kristallinkirkas? Taitavan asiakaspalvelijan roolimalli on kaiken A ja O. Se on omaksuttavissa tarjoamassamme koulutuksessa.
Räätälöimme koulutuksen oman asiakaspalvelutarjontanne mukaiseksi.

Onko yrityksellänne asiakaspalvelun ohjeistukset, joita kaikki asiakaspalvelussa toimivat noudatettavat? Hyvä, mutta loistavaan asiakaspalveluun se ei riitä. Asiakas odottaa, että häntä palvellaan yksilöllisesti ja häntä kunnioitetaan asiakkaana. Jos asiakas kokee, että asiakaspalvelija vain noudattaa sääntöjä ja ohjeistuksia, niin hän ei ole tyytyväinen. Ylitä asiakkaasi odotukset - sääntö ei toteudu.

Tarvitaan oikeaa asennetta ja auttamisen halua. Asiakaspalvelijan perustehtävä on ratkaista asiakkaan ongelma. Vain ohjeita noudattamalla sitä ei tehdä. On osattava luoda ja omaksua taitavan asiakaspalvelijan rooli, johon kuuluu: joustavuus, sallivuus, tilannetaju, tavoitteellisuus, johdonmukaisuus, vakuuttavuus, empaattisuus, hyväntuulisuus, jopa huumorikin. Vaativia ominaisuuksia, joita harva kokee omaavansa joka päivä ja kaikissa tilanteissa. Mutta taitavan asiakaspalvelijan roolissa ne voidaan sisäistää. Ominaisuudet on opittavissa omaksuttavan roolin kautta. Tästä asiakaspalvelu-koulutuksessamme on kyse.

Mitä:

  • asiakaspalvelijan perustehtävä = miksi minut on palkattu
  • taitavan asiakaspalvelijan roolimalli
  • asenne kuntoon ja motivaatio haltuun
  • asiakas on aina oikeassa
  • asiakas on yksilöllinen = erilainen
  • tavoite ja ongelma - erota ne
  • haasteelliset asiakaspalvelutilanteet, onko niitä?

Miten:

NLP on ratkaisukeskeinen tapa löytää keinoja myyntiin ja asiakaspalveluun. Käytämme koulutusmenetelminä sekä NLP:tä että draamaa. Molemmat ovat käytännönläheisiä ja helposti omaksuttavia tapoja oppia uusia toimintatapoja ja käytäntöjä. Koulutuksen tärkein tavoite on oman monipuolisen työroolin rakentaminen asiakaspalveluun ja perustehtävän oivaltaminen.

Kenelle:

Kaupallisen alan yrityksille, osastoille, palveluyrityksille, pienyrittäjille. Kaikille, jolla on asiakkaita palveltavanaan.

Tavoite:

Taitavan asiakaspalvelija roolin omaksuminen, asiakaspalvelutaitojen päivittäminen, motivaation ja palveluhalun herättäminen koko työyhteisössä.

Toteutus:

Asiakkaan tiloissa päivän koulutuksena tai kahtena puolen päivän koulutuksena
Luentona: herättelijänä 1- 2-3 tuntia palavereissa tai muissa tilaisuuksissa

Hinta:

Pyydä tarjous! Rakennamme juuri teille sopivan koulutuksen.

Lupaus:

Jokainen osallistuja saa koulutuksissa koulutusmateriaalina: Triangles koulutuskortit ja Avain ihmistuntemukseen kirjan ( arvo 60 €), joiden avulla asiakkaan ja asiakaspalvelijan lajityypilliselle käyttäytymiselle löytyy syyt ja selitykset. Vaikeatkin asiakastilanteet helpottuvat.