Työnohjaus

Tunne kapteenisi ääni, äläkä kulje loitolle aluksesta

Työnohjaus on monimuotoista, mutta se, mikä kaikessa työnohjauksessa on samaa, on se, että siinä puhutaan aina työstä. Työntekijä aukipuhuu työnohjaajalle suhdettaan työhön sen ongelmiin ja flow-kokemuksiin ja samalla selkeyttää omaa ajatteluaan ja mieltään alati muuttuvassa työympäristössä. Työnohjaus on aina luottamuksellista yksilö- tai ryhmäohjausta. Parhaimmillaan sitä toteutetaan jatkumona, kolmen viikon välein vähintään vuoden ajan.

Yritykset

Toteutan työnohjausta julkisella sektorilla, mutta myös kaupallisilla aloilla, jossa työntekijöihin kohdistuvat erityispaineet ovat jatkuvasti kasvussa.Työelämän jatkuvien muutosten keskellä työntekijän työidentiteetti voi kadota ja työ voi muuttua merkityksettömäksi ja samalla tuottavuus voi kärsiä.

Omien defenssien tunnistaminen ja kehittäminen työnohjauksen avulla auttaa työntekijöitä löytämään työidentiteetin ja perustehtävänsä uudelleen ja palauttamaan työilon ja merkityksellisyyden.

Työnohjauksen avulla organisaatiokulttuurin ymmärtäminen auttaa sopeutumaan muutoksiin ja löytämään muutoksista yhteisen hyödyn.

Työnohjaus vahvistaa tunteiden sanottamista ja ilmaisukykyä.

Työnohjauksen avulla yksilön kyky jäsentää työhönsä liittyviä tunteita ja uskomuksia kasvaa ja somaattinen käyttäytyminen kriisitilanteissa vähenee, jolla on suora seuraus sairaspoissaoloihin.

Kenelle:

- mm. johdolle, esimiehille, tiimin vetäjille

- hankalissa asiakaspalvelutilanteissa toimiville

- paljon yksin ja erillään vaativissa tehtävissä toimiville

- yrittäjille, joilla ei ole kollegiaalista tukea

KYSY LISÄÄ!

vuokko.travanti@gmail.com

Julkinen sektori

Julkisella sektorilla muutokset ovat tätä päivää. Muutosten yhteydessä tasapaino uhkaa järkkyä myös työyhteisöjen sisäisissä rakenteissa. Jatkuva pelko omaa työtä koskettavista muutoksista lamaannuttaa ja tuottaa merkityksettömyyttä.

Työnohjaus on edullinen ja pysyviä tuloksia aikaan saava tapa huolehtia työntekijöiden työkyvystä ja voimavaroista.

rakennemuutosten yhteydessä

ikääntyvässä työyhteisössä

• paineistuneissa työyhteisöissä

KYSY LISÄÄ!

vuokko.travanti@gmail.com

Yksityiset

Työnohjaus tarjoaa paikan ja ajan ajatuksille, ideoille ja tunteiden purkamiselle yksin työskentelevälle, jolta haasteellisessa työssä puuttuu vertaistuki. Työnohjaus edistää ammatillista kasvua ja työssä onnistumista. Työnohjaus jäsentää ajattelua ja purkaa paineistumissa työssä keskustelun avulla

yksityisyrittäjät

esimiesasemassa työskentelevät

tunnetyötä tekevät

omaishoitajat

uranvaihtoa harkitsevat