Vuorovaikutuksen kuusi murretta

Sinulla on vapaus olla oma itsesi!

 Miksi:

Vuorovaikutustaidot ovat työyhteisön selkäranka. Kun ne ovat kunnossa, niin yhteistyö ja tiedonkulku sujuvat ongelmitta. Vuorovaikutteinen työyhteisö voi hyvin, eikä uuvu.

Usein yhteistyötilanteet, palaverit, parityöskentely, tiedonkulku, esimies-alaissuhteet tai asiakastyö - takkuavat. Aikaa ja resursseja kuluu turhaan, kun ei puhuta samaa kieltä. Viestit eivät mene perille tai ne ymmärretään väärin. Taustalla on useimmiten vuorovaikutuksen erilaiset "murteet", joita ei tiedosteta eikä ymmärretä.

Vuorovaikutuksen kuusi murretta koulutuspäivä tuo tähän ratkaisun.

Tarvitsemme sanoja ymmärtääksemme muita ja tullaksemme itse ymmärretyksi. Tarvitsemme yhteisen kielen; sanojen, tunteiden, kehojen ja merkitysten kielen, jotta voimme tehdä yhteistyötä ja päästä yhteisiin tavoitteisiimme.

Mitä:

Konkreettinen ja käytännönläheinen vuorovaikutustaitojen koulutuspäivä:

  • vuorovaikutuksen avaimet: kuusi työyhteisön murretta
  • murteiden ominaispiirteet ja erilaisuudet
  • toimintatyylit ja murrekartat
  • vahvuudet ja kehittymisalueet
  • motivoitumisenergiat
  • ratkaisuna: yhteistyö ja yhteinen kieli

Miten:

Koulutus perustuu NLP:n miellejärjestelmiin. NLP on ratkaisukeskeinen tapa tutkia ja kehittää työyhteisön vuorovaikutustaitoja. Se on nopea ja käytännönläheinen, konkreettinen ja välittömästi tuloksia tuottava tapa parantaa ilmapiiriä ja työ- ja asiakassuhteiden sujuvuutta.

Kenelle:

Työyhteisöt ja tiimit, joiden yhteen hiileen puhaltaminen on yritykselle elintärkeää. Työyhteisöille, joiden työ on yhteistyötä vaativaa. Asiakastyötä tekeville. Projekteissa ja ryhmissä työskenteleville. Esimiehille ja johtavassa asemassa työskenteleville. Perehdyttäjille. Kouluttajille. Yrityksille, joissa tiedon kulku on todettu ongelmaksi.

Koulutus voidaan räätälöidä kohderyhmän tarpeita vastaavaksi.

Tavoite:

Tavoitteena on lisätä ymmärrystä ihmisen erilaisuudesta käyttäytymisen ja puhumisen tasolla. Kuuden työyhteisömurteen oppiminen auttaa ymmärtämään hankalaakin asiakasta tai työkaveria. Työt sujuvat, kun löydetään yhteinen kieli.

Toteutus:

Asiakkaan tiloissa tai asiakkaan valitsemissa tiloissa päivän koulutuksena tai virkistys- tai tykypäivän osana

Hinta:
Pyydä tarjous! Pienenä yrityksenä meillä on joustavuutta myös hinnoissa. 

Lupaus:

Jokainen osallistuja saa koulutuksissa koulutusmateriaalina: Triangles koulutuskortit ja Avain ihmistuntemukseen kirjan ( arvo 60 €), joiden avulla ihmisen lajityypilliselle käyttäytymiselle löytyy syyt ja selitykset. Vaikeatkin vuorovaikutustilanteet helpottuvat.